địa chỉ liên lạc

Carscombined.com – Cho thuê xe Thế giới môi giới. Chúng tôi là đại lý lớn nhất cho các công ty cho thuê xe, do những gì chúng ta có được mức giá đặc biệt đối với tỷ lệ doanh nghiệp, mà trở nên có sẵn cho khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ được hạnh phúc để giúp bạn với sự lựa chọn của chiếc xe, và để cung cấp hỗ trợ đầy đủ ở mọi giai đoạn của cuộc hành trình của bạn.

Vòng khách hàng đồng hồ hỗ trợ 24/7.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại:
+34 (91) 1981415
+39 (029) 4755280
+1 (646) 5132960
+43 (7) 20775063
+ 7 (499) 9511283

hoặc bằng e-mail rent@carscombined.com